Vybrané projekty

Pivovar Kamenice nad Lipou

Spolupráce:

Ing. arch. Eva Hrubanová

Ing. Klára Stachová (Ateliér Krajinka)

Foto: Benedikt Markel


Základním tématem je hledání potenciálu stavby a jeho následné maximální využití. Odstraňujeme nánosy nekvalitních přestaveb z dob po uzavření pivovaru, očišťujeme původní hodnotné detaily a propojujeme jednotlivé prostory do velkorysého celku.
Zpočátku bylo zásadní rozvrhnout provozy v rámci areálu a samotné stavby tak, aby jejich různorodé využití korespondovalo s objektem a charakterem jeho prostor.

Varnu - základní prostor pivovaru, ponecháváme v místě varny původní. Vybouráváme zazděné okenní otvory a vaření piva tak otevíráme do dvora
i zámeckého parku. Varna, jako srdce celého pivovaru, je tak součástí veškerého pohybu a aktivit areálu. Tvoří pozadí koncertům, v nočním osvětlení dodává charakter venkovnímu sezení, přes den pak do dvora přivádí život.
Pivnici, jako nejrušnější provoz, umisťujeme nejblíže k náměstí, přímo ke vstupu do pivovarského dvora. Její prostor, původně humna na klíčení sladu, je uzavřen klenbami a tedy s velmi tradiční hospodskou náladou. Restauraci naopak vkládáme do patra, které nabízí výhledy do zámeckého parku.

V celkovém designu stavby se držíme několika zásad.
Prezentujeme co je z původní stavby hodnotné. Doplňujeme dle původních plánů a historických fotografií části, které byly přestavbami pivovaru zdecimovány - a to především nezbytný pivovarský hvozd s typickým ventilačním komínem. Držíme charakter historické průmyslové stavby a to včetně materiálového a barevného řešení.
V částech stavby, které zasahujeme novými aktivitami a kde v původním objektu nejsou stavební prvky k zachování, pak naopak k architektuře přistupujeme soudobě. Navrhujeme velká prosklená okna do recepce a restaurace. K technickému řešení přistupujeme současně, ale s respektem k tradici.

Kaple

Nevšední a citlivé zadání. Tím pro nás začala práce na návrhu soukromé kaple, uvažované pro rodinu a nejbližší přátele investora. Kaple stojí na soukromém pozemku, v jejím umístění mezi vzrostlými opadavými duby měl stavitel od počátku jasno. Je orientována v ose východ-západ, vstupem se obrací směrem k obci. Tvarování stavby vychází z myšlenek, které její vznik iniciovaly. Investor vyrůstal v Řecku, základní archetyp se zvonicí v průčelí mu byl blízký. Tento model jsme doplnili o přístupy z českého prostředí. Kaple balancuje mezi tradicí a současnými stavebními principy. Jednoduchou hmotu jsme načlenili pásem oken nad bočními stěnami, kde bychom v tradičním pojetí tvořili římsu. Obdobně jsme hledali rovnováhu i v materiálech. Břidlicovou krytinu, žulová ostění a trámový krov jsme doplnili o betonové bloky, které byly ručně vyráběny na místě, přímo v modulu kaple. Bloky v rozměru 80x40x10cm z prostého betonu jsou na delších stranách směrem k podstavě rozšířeny, čímž se výrazněji propisují jednotlivé vrstvy. Tím vzniká charakteristický vzhled zdiva a jde tak o hlavní zdobný prvek stavby.


V interieru je kaple opět zcela prostá. Základní materiály doplňují pouze ikony z cest rodiny a mobiliář tvořený lokálními řemeslníky.


foto: Tomáš Slavík

Rodinný dům v Kolovratech

Projekt: Ing. Jan Panoch
Zahradní architektura: Ing. Zuzana Blažková
Realizace: Chytrý dům s.r.o., Stavba Tresa
Foto: Tomáš Slavík

První návštěva pozemku v nás zanechala velice rozpačité pocity. Atmosféra byla negativní a ovlivněná spory bývalých majitelů, kteří násilně rozdělili dům i zahradu na dvě neprostupné části. Důvěrou investorů ve šťastný konec se toto podařilo během procesu návrhu i realizace beze zbytku odstranit.

Již před začátkem prací na studii měli stavebníci jasno ve dvou věcech – v domě bude tradiční pec a koupelna s oknem do zahrady. Pec jsme navrhli jako dominantní prvek půdorysně skromného, ale výškově velkorysého obytného prostoru, a okno z hlavní koupelny směřujeme přímo na vzrostlý rododendron.
Stodolu jsme otevřeli novými velkorysými okenními otvory, vzhledem k jejímu technickému stavu jsme ji však funkčně využili pouze jako střechu. Vizuálně ale plní zásadní úlohu. Díky průhledům a dispozičnímu uspořádání ji člověk neustále vnímá a má pocit, že je její součástí, že je v prostředí a náladě starého domu, přestože je v budově zcela nové. Vlastní vestavba je ve stodole umístěna nepravidelně, s různě velkými odstupy od obvodových stěn, čímž vzniká několik mimořádných míst, která jsou na rozhraní vnitřního a venkovního prostoru.
Veškeré původní části stavby jsme sjednotili barevně i materiálově, rozdílné pouze ve struktuře. Nová vestavba je naopak kontrastní – obložená tmavě šedými heraklithovými deskami, které navazují na hrubost původní fasády, přesto jsou zcela soudobé. Interiéru dominuje přírodní dubová podlaha, doplněná o prvky z režných cihel, OSB desek a nosných prvků krovu.

Bistro 1. Kapitola

Návrh interieru nového bistra, zaměřeného na zdravou lehkou kuchyni. Prostor byl v minulosti vinným barem a restaurací, cílem investora tedy bylo s ohledem na investiční náklady využít maximum původních prvků. Sejmuli jsme původní vynilovou podlahu a nechali zbroušený beton, prostor jsme sjednotili živou světlou malbou, doplnili květiny a barevné akcenty.

Salabka

Návrh interiérů výroby vína, degustačního sklepa a apartmánů.

Kompletní návrh interiérů a změn dispozic do nově vybudovaného komplexu, který vznikl v blízkosti vinice Salabka v Praze - Troji.

Celková atmosféra projektu je zásadně ovlivněna geniem loci místa a zároveň snahou přiblížit se náladě vinic ve francouzské Provence.

foto: Benedikt Markel a Salabka

Badminton aréna

Badminton aréna Skalka

Návrh badmintonových kurtů včetně zázemí a přidružené kavárny s recepcí. Kavárnu jsme navrhli jako kontrastní filtr mezi pasáží obchodního centra a prostorem kurtů s výhledem na právě probíhající dění na kurtech.


grafika, orientační systém:

Tereza Králová, Marta Maštálková, Martina Kupsová