Vybrané projekty

Pivovar Kamenice nad Lipou

Spolupráce:

Ing. arch. Eva Hrubanová

Ing. Klára Stachová (Ateliér Krajinka)


Základním tématem je hledání potenciálu stavby a jeho následné maximální využití. Odstraňujeme nánosy nekvalitních přestaveb z dob po uzavření pivovaru, očišťujeme původní hodnotné detaily a propojujeme jednotlivé prostory do velkorysého celku.
Zpočátku bylo zásadní rozvrhnout provozy v rámci areálu a samotné stavby tak, aby jejich různorodé využití korespondovalo s objektem a charakterem jeho prostor.

Varnu - základní prostor pivovaru, ponecháváme v místě varny původní. Vybouráváme zazděné okenní otvory a vaření piva tak otevíráme do dvora
i zámeckého parku. Varna, jako srdce celého pivovaru, je tak součástí veškerého pohybu a aktivit areálu. Tvoří pozadí koncertům, v nočním osvětlení dodává charakter venkovnímu sezení, přes den pak do dvora přivádí život.
Pivnici, jako nejrušnější provoz, umisťujeme nejblíže k náměstí, přímo ke vstupu do pivovarského dvora. Její prostor, původně humna na klíčení sladu, je uzavřen klenbami a tedy s velmi tradiční hospodskou náladou. Restauraci naopak vkládáme do patra, které nabízí výhledy do zámeckého parku.

V celkovém designu stavby se držíme několika zásad.
Prezentujeme co je z původní stavby hodnotné. Doplňujeme dle původních plánů a historických fotografií části, které byly přestavbami pivovaru zdecimovány - a to především nezbytný pivovarský hvozd s typickým ventilačním komínem. Držíme charakter historické průmyslové stavby a to včetně materiálového a barevného řešení.
V částech stavby, které zasahujeme novými aktivitami a kde v původním objektu nejsou stavební prvky k zachování, pak naopak k architektuře přistupujeme soudobě. Navrhujeme velká prosklená okna do recepce a restaurací. K technickému řešení přistupujeme současně, ale s respektem k tradici.

recepce ZOOT

Návrh recepce je v tomto případě odrazem rychle se měnící rostoucí společnosti. Nikdo neumí odhadnout, jak dlouho bude společnost na jedné adrese. Zadáním proto byla jednoduchá úprava vstupního prostoru, které je frekventované jak v rámci vnitřní komunikace zaměstnanců, tak místem pro příjem pošty nebo krátké schůzky.

Jako hlavní motiv jsme zvolili perspektivní optický klam s logem Zoot, které zasahuje do všech částí nepravidelného půdorysu a je kompletní a nezkresleně viditelné pouze z jedné pozice při příchodu. Jednoznačnost tohoto motivu prostor sjednocuje a zároveň neovlivňuje jeho funkčnost a prostupnost.

stavba: VETAMBER

foto: Benedikt Markel


Salabka

Návrh interiérů výroby vína, degustačního sklepa a apartmánů.

Kompletní návrh interiérů a změn dispozic do nově vybudovaného komplexu, který vznikl v blízkosti vinice Salabka v Praze - Troji.

Celková atmosféra projektu je zásadně ovlivněna geniem loci místa a zároveň snahou přiblížit se náladě vinic ve francouzské Provence.

foto: Benedikt Markel a Salabka

Výstava NZM

Výstava obalů v Národním zemědělském muzeu

Zádáním byla výstava vývoje potravinových obalů od historie k současnosti.

Hlavní prostorovou ideou byla možnost volby. Expozice je roztříděna do výstavních boxů podle ideových okruhů. Není mezi nimi žádná jasně daná cesta ani pořadí.

Z jednoduchého černobílého základu barevně vystupují exponáty.

Příběh dotvářejí všudypřítomné velkoplošné malby výtvarníků Davida Böhma a Jiřího Franty.

Kanceláře Backbone

Rodinný dům Stará Boleslav

Zadáním byla jednopatrová novostavba rodinného domu s garáží, pro čtyřčlennou rodinnu.

Stavba se nachází v rozvojové oblasti města, s moderním chararakterem okolní zástavby dle regulačního plánu. Většina domů v okolí jsou dvoupodlažní. Aby stavba zapadla mezi vyšší sousedy, navrhli jsme k vodorovné hmotě malou věž. Klient, volnočasový spisovatel sci-fi, v ní získal malou pracovnu vyvýšenou nad obytným podlažím domu.

Badminton aréna

Badminton aréna Skalka

Návrh badmintonových kurtů včetně zázemí a přidružené kavárny s recepcí. Kavárnu jsme navrhli jako kontrastní filtr mezi pasáží obchodního centra a prostorem kurtů s výhledem na právě probíhající dění na kurtech.


grafika, orientační systém:

Tereza Králová, Marta Maštálková, Martina Kupsová

Malešické náměstí

Modulární obytný soubor v Nitře

1. místo v soutěži Koma modular

finálová účast Young Architect Award (YAA)

Cílem návrhu bylo navržení bytového souboru
malometrážních bytových jednotek – tzv. startovacích bytů, s
využitím pozitiv montované modulové technologie. Důraz byl
kladen především na funkční a provozní řešení jednotlivých
bytů, budov i celého areálu.

S přihlédnutím k charakteru stávající okolní
zástavby bylo celkové řešení navrženo se snahou z této
rozvolněné zastavěnosti hmotově vycházet, ale zároveň
nabídnout vyšší hustotu obyvatel. V souladu s touto ideou
byly navrženy izolované bytové domy s malým počtem
bytových jednotek, volně rozmístěné po pozemku. Tím
vzniká koncept, který nabízí v rámci bytových domů prvky
z rodinného bydlení, které je zastoupeno v nejbližším okolí.
Tato skutečnost by měla vést k plynulému začlenění nového
souboru do stávající zástavby.
První obytné podlaží je umístěno jedno
patro nad terénem. Parter je ponechán volný. Území je pak
volně průchozí v celé své ploše a je řešeno jako nepřerušený
park s aktivními prvky – dětská hřiště, drobná sportoviště
apod. Navržen je také malý lokální obchod se základním
sortimentem.
Charakter fasád se snaží co nejméně
narušovat vytvořené parkové prostředí. Perforované desky
v bílé barvě doplňují textilní rolety, které umožňují úplné
uzavření domu, který pak tvoří jednolitý kompaktní celek
fungující pouze na principu kontrastu měkkého a tvrdého materiálu.