Vybrané projekty

Pivovar Kamenice nad Lipou

Spolupráce:

Ing. arch. Eva Hrubanová

Ing. Klára Stachová (Ateliér Krajinka)

Foto: Benedikt Markel


Základním tématem je hledání potenciálu stavby a jeho následné maximální využití. Odstraňujeme nánosy nekvalitních přestaveb z dob po uzavření pivovaru, očišťujeme původní hodnotné detaily a propojujeme jednotlivé prostory do velkorysého celku.
Zpočátku bylo zásadní rozvrhnout provozy v rámci areálu a samotné stavby tak, aby jejich různorodé využití korespondovalo s objektem a charakterem jeho prostor.

Varnu - základní prostor pivovaru, ponecháváme v místě varny původní. Vybouráváme zazděné okenní otvory a vaření piva tak otevíráme do dvora
i zámeckého parku. Varna, jako srdce celého pivovaru, je tak součástí veškerého pohybu a aktivit areálu. Tvoří pozadí koncertům, v nočním osvětlení dodává charakter venkovnímu sezení, přes den pak do dvora přivádí život.
Pivnici, jako nejrušnější provoz, umisťujeme nejblíže k náměstí, přímo ke vstupu do pivovarského dvora. Její prostor, původně humna na klíčení sladu, je uzavřen klenbami a tedy s velmi tradiční hospodskou náladou. Restauraci naopak vkládáme do patra, které nabízí výhledy do zámeckého parku.

V celkovém designu stavby se držíme několika zásad.
Prezentujeme co je z původní stavby hodnotné. Doplňujeme dle původních plánů a historických fotografií části, které byly přestavbami pivovaru zdecimovány - a to především nezbytný pivovarský hvozd s typickým ventilačním komínem. Držíme charakter historické průmyslové stavby a to včetně materiálového a barevného řešení.
V částech stavby, které zasahujeme novými aktivitami a kde v původním objektu nejsou stavební prvky k zachování, pak naopak k architektuře přistupujeme soudobě. Navrhujeme velká prosklená okna do recepce a restaurace. K technickému řešení přistupujeme současně, ale s respektem k tradici.

Kaple

Nevšední a citlivé zadání. Tím pro nás začala práce na návrhu soukromé kaple, uvažované pro rodinu a nejbližší přátele investora. Kaple stojí na soukromém pozemku, v jejím umístění mezi vzrostlými opadavými duby měl stavitel od počátku jasno. Je orientována v ose východ-západ, vstupem se obrací směrem k obci. Tvarování stavby vychází z myšlenek, které její vznik iniciovaly. Investor vyrůstal v Řecku, základní archetyp se zvonicí v průčelí mu byl blízký. Tento model jsme doplnili o přístupy z českého prostředí. Kaple balancuje mezi tradicí a současnými stavebními principy. Jednoduchou hmotu jsme načlenili pásem oken nad bočními stěnami, kde bychom v tradičním pojetí tvořili římsu. Obdobně jsme hledali rovnováhu i v materiálech. Břidlicovou krytinu, žulová ostění a trámový krov jsme doplnili o betonové bloky, které byly ručně vyráběny na místě, přímo v modulu kaple. Bloky v rozměru 80x40x10cm z prostého betonu jsou na delších stranách směrem k podstavě rozšířeny, čímž se výrazněji propisují jednotlivé vrstvy. Tím vzniká charakteristický vzhled zdiva a jde tak o hlavní zdobný prvek stavby.


V interieru je kaple opět zcela prostá. Základní materiály doplňují pouze ikony z cest rodiny a mobiliář tvořený lokálními řemeslníky.


foto: Tomáš Slavík

recepce ZOOT

Návrh recepce je v tomto případě odrazem rychle se měnící rostoucí společnosti. Nikdo neumí odhadnout, jak dlouho bude společnost na jedné adrese. Zadáním proto byla jednoduchá úprava vstupního prostoru, které je frekventované jak v rámci vnitřní komunikace zaměstnanců, tak místem pro příjem pošty nebo krátké schůzky.

Jako hlavní motiv jsme zvolili perspektivní optický klam s logem Zoot, které zasahuje do všech částí nepravidelného půdorysu a je kompletní a nezkresleně viditelné pouze z jedné pozice při příchodu. Jednoznačnost tohoto motivu prostor sjednocuje a zároveň neovlivňuje jeho funkčnost a prostupnost.

stavba: VETAMBER

foto: Benedikt Markel


Salabka

Návrh interiérů výroby vína, degustačního sklepa a apartmánů.

Kompletní návrh interiérů a změn dispozic do nově vybudovaného komplexu, který vznikl v blízkosti vinice Salabka v Praze - Troji.

Celková atmosféra projektu je zásadně ovlivněna geniem loci místa a zároveň snahou přiblížit se náladě vinic ve francouzské Provence.

foto: Benedikt Markel a Salabka

Badminton aréna

Badminton aréna Skalka

Návrh badmintonových kurtů včetně zázemí a přidružené kavárny s recepcí. Kavárnu jsme navrhli jako kontrastní filtr mezi pasáží obchodního centra a prostorem kurtů s výhledem na právě probíhající dění na kurtech.


grafika, orientační systém:

Tereza Králová, Marta Maštálková, Martina Kupsová

Rodinný dům Stará Boleslav

Zadáním byla jednopatrová novostavba rodinného domu s garáží, pro čtyřčlennou rodinnu.

Stavba se nachází v rozvojové oblasti města, s moderním chararakterem okolní zástavby dle regulačního plánu. Většina domů v okolí jsou dvoupodlažní. Aby stavba zapadla mezi vyšší sousedy, navrhli jsme k vodorovné hmotě malou věž. Klient, volnočasový spisovatel sci-fi, v ní získal malou pracovnu vyvýšenou nad obytným podlažím domu.